Moduły systemu SAP R/3

2011-09-01 21:48

Standardowe moduły aplikacji SAP R/3 oferują funkcjonalność, która powszechnie stosowana jest w wielu gałęziach przemysłu. Moduły te można podzielić na trzy główne grupy: finanse, logistyka oraz zasoby ludzkie.

 

Część finansowa składa się ze standardowych modułów takich jak:

 • FI - Financial Accounting (księgowość finansowa),
 • CO - Controlling (kontroling),
 • FI-AA - Asset Management (zarządzanie majątkiem trwałym
 • FI-IM - Investment Management (zarządzanie inwestycjami)
 • FI-TR - Treasury (urząd skarbowy)

 

Część logistyczna składa się z modułów takich jak:

 • MM - Materials Management (zarządzanie materiałami),
 • PP - Production Planning (planowanie produkcji),
 • QM - Quality Management (zarządzanie jakością),
 • PM - Plant Maintenance (gospodarka remontowa),
 • PS - Project System (system projektowy),
 • SD - Sales and Distribution (sprzedaż i dystrybucja)
 • SM - Service Management (zarządzanie usługami),
 • WM - Warehouse Management (zarządzanie magazynem), itp.

 

Część związana z zasobami ludzkimi (HR) składa się z modułów takich jak:

 • Personnel Planning and Development (planowanie i rozwój personelu),
 • Personnel Administration (administracja personelem)
 • Payroll Accounting (płace).

 

 

Wyszukiwanie