Studia logistyczne

2012-01-16 14:32

        Czy warto studiować logistykę? Na to pytanie nie trudno odpowiedzieć. Oczywiście że tak. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w transporcie, spedycji, zaopatrzeniu, magazynowaniu, planowaniu i sterowaniu produkcją a także sprzedażą i dystrybucją, studia logistyczne są właśnie dla Ciebie. Jeśli myślisz o karierze w logistyce, niezbędne będą studia oraz kilka lat praktyki. Dzięki nim powinniśmy znaleźć zatrudnienie w branży która intensywnie rozwija się w Polsce i na całym świecie.

 

        Studia w dziedzinie Logistyki można podjąć na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych zarówno państwowych jak i niepaństwowych. Dużymi ośrodkami kształcącymi logistyków w Polsce są Poznań oraz Gdańsk. Zajęcia prowadzone są na studiach I oraz II stopnia. Nie brakuje też uczelni prowadzących zajęcia na w ramach studiów podyplomowych na różnych specjalnościach.

 

        Na absolwentów studiów logistycznych jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Poszukiwani są przede wszystkim właśnie dobrze wykształceni fachowcy, jednak od kandydatów na stanowiska w logistyce wymaga się przede wszystkim odporności na stres, umiejętność logicznego myślenia, komunikatywności, nienagannej organizacji pracy, dyspozycyjności i zazwyczaj dobrej znajomości jednego z języków angielskiego, francuskiego bądź niemieckiego. Ponadto nie mogą być im obce zagadnienia z zakresu ekonomi, rachunkowości, zarządzania, marketingu oraz podstaw prawa. Wymagana jest też znajomość programów informatycznych i systemów zintegrowanych klasy ERP.

Wyszukiwanie