Definicja Logistyki

2011-07-02 21:34

Logistyka to sztuka pokonywania czasu i przestrzeni w realizacji przemieszczania dóbr. Głównym celem logistyki jest zapewnienie dostępności produktów. 

 

Logistyka jest częścią procesu łańcucha dostaw, która zajmuje się planowaniem, uruchamianiem i kontrolą sprawnego i efektywnego przepływu dóbr, usług i związanych z nimi informacji z punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokajania potrzeb konsumentów.

 

Według CLM (Council of Logistics Management) z 1966, logistyka to „proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do miejsc konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb klienta.”

 

Logistyka jako nauka 

Według S. Abt, H. Woźniak;  Podstawy logistyki, UG Gdańsk 1993, logistyka to „dziedzina wiedzy, która na bazie systemów informatycznych zmierza ponad podziałami organizacyjnymi przedsiębiorstw ku ich integracji by zapewnić optymalne kształtowanie łańcuchów zaopatrzeniowych od momentu pozyskania surowców, poprzez ich przerób, dystrybucję w różnych ogniwach handlu, aż do ostatecznego nabywcy.”

 

Logistyka jako proces 

Według Radzikowski, Sarjusz – Wolski, logistyka to „proces sterowania przepływem dóbr od producentów surowców, poprzez wszystkie fazy produkcji i handlu, do końcowego odbiorcy w taki sposób, aby żądany towar znalazł się w odpowiedniej ilości, miejscu i czasie wystąpienia nań popytu, przy minimalnych kosztach.”

Artykuły

2012-06-27 11:45

Kolejki elektryczne - wpominająć czasy dzieciństwa...

2012-01-16 14:32

Studia logistyczne

2012-01-11 10:16

Traceability, czyli śledzenie dóbr w łańcuchu dostaw

2011-09-01 21:48

Moduły systemu SAP R/3

2011-09-01 21:42

ERP (Enterprise Resource Planning)

2011-07-02 21:34

Definicja Logistyki

Wyszukiwanie